Tarimes Exteriors

Les tarimes d'exterior són tires ancorades sobre una estructura de rastrels prèviament instal·lats sobre el sòl. Al principi eren de fusta massissa, normalment es fan fustes tropicals que són altament denses, però avui en dia també podem trobar al mercat les tecnologies sintètiques de resines.


Tarima1 Tarima2